RODO – ochrona danych osobowych

RODO W SZKOLE TAŃCA SPARTA OPOLE

W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Ochrony Danych
Osobowych, pragniemy poinformować, że jako Szkoła Tańca Sparta Opole
jesteśmy administratorem danych osobowych i przetwarzamy je w sposób
bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO, zaczęło
obowiązywać w Polsce już od 25 maja 2018 roku.

W związku z powyższym, zaktualizowaliśmy Politykę Prywatności, w tym
zakres przysługujących Państwu praw, obejmujących również prawo
do usunięcia swoich danych osobowych lub cofnięcia wyrażonych zgód.

Państwa dane osobowe przetwarzamy wyłącznie do celów niezbędnych, na podstawie odpowiedniej przesłanki zgodnej z RODO. W każdym czasie w związku z przetwarzaniem tych danych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych – mają Państwo prawo do informacji o zakresie i celu przetwarzania Państwa danych osobowych
  • prawo do sprostowania danych – mają Państwo prawo do poprawy danych
  • prawo do bycia zapomnianym – maja Państwo prawo do trwałego usunięcia danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – mają Państwo prawo wstrzymania przetwarzania danych, np. do czasu ich poprawienia lub wyjaśnienia celu i zakresu przetwarzania
  • prawo do przenoszenia danych – maja Państwo prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych w formacie umożliwiającym odczyt maszynowy
  • prawo do sprzeciwu – mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw dotyczący przetwarzania danych
  • prawo do sprzeciwu dotyczącego profilowania – mają Państwo prawo do wyrażenia sprzeciwu wykorzystania Państwa danych do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu

Zostaw odpowiedź